RODO

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.
Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

 

 

Informacje o Administratorze
Właścicielem Serwisu internetowego q-pc.pl, qualitypc.pl i administratorem danych osobowych zbieranych za jego pośrednictwem jest podmiot Q-PC Agata Damian Nunez, ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź, NIP: 9471874068, REGON: 472902158.

Administrator Serwisu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub korespondencyjnie pod adresem: Q-PC Agata Damian Nunez, ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź z dopiskiem RODO (dalej jako „Administrator”)

Administrator Serwisu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
– przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO,
– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
– zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzekazywane dalej z wyjątkiem usługi kurierskiej,
– chronione przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
W skład Serwisu wchodzą witryny internetowe www.q-pc.pl i qualitypc.pl.

Rodzaj gromadzonych informacji.
Aby móc dostarczać usługi w ramach korzystania z serwisu, musimy przetwarzać informacje na temat użytkowników. Informacje te dzielą się na dane, które dostarczasz wypełniając formularze dostępne w serwisie oraz na dane zbierane w sposób automatyczny.

Informacje które dostarczasz:
dane osobowe – imię i nazwisko, numer telefonu, adres i adres e-mail (wymagane do komunikacji z serwisem),
NIP w przypadku firm.

Dane zbierane w sposób automatyczny:
dane techniczne (adresy IP, nazwa i wersja systemu, przeglądarki internetowej oraz urządzenia, identyfikator urządzenia), pliki cookies.

Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe użytkownika Serwisu mogą być udostępniane innemu podmiotowi tylko i wyłącznie w związku z usługą kurierską. (przesyłka zakupionego sprzętu lub odesłania rzeczy po naprawie)
Dane użytkownika mogą zostać przekazane uprawnionym do tego organom ścigania, pod warunkiem, że zwrócą się do nas o ich wydanie i uzasadnią swoje żądanie, powołując się na przepisy prawa.

Jakimi prawami dysponujesz?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:
– masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
– masz prawo żądania sprostowania danych,
– możesz wnioskować o usunięcie danych,
– możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
– masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
– możesz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,
– masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Pliki cookies
Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Poprzednia polityka cookies.